Фрейт Ейджънси България ЕООД предоставя международни спедиторски услуги,  с фокус върху клиента и неговите специфични изисквания и нужди от транспортни решения.

С богат опит, ноу –хау и  24/7/365 обслужване на Вашите товари, постигаме оптимално ефективни транспортни решения.

1 / Международни спедиторски услуги

2 / Вътрешен транспорт

3 / Митнически процедури.

 

– Партньорство с основните превозвачи на българския пазар.

– Висока търговска етика – Съблюдаваме всички морални / етически / стандарти в работата ни с клиенти, партньори, контрагенти и органи на властта.

– Бърза и съвременна комуникация по e-mail, skype, viber, wechat, whatsup etc.